top of page

Self Mastery

“Att med så enkla medel verkligen kunna göra skillnad  i MITT liv trodde jag inte var möjligt innan Self Mastery. Alla undrar vad jag gjort då jag är så annorlunda och lycklig”

Anonym deltagare

kristove.jpg

Är en utbildning som är framtagen av, erbjuds och arrangeras av Kristove Sanchez Rueda

och KID - Kristove Inside Development (www.kristove.se). Kristove jobbar som hypnotisör, coach, mindfulnessinstruktör och healer som arbetar med livsstilsförändringar med sessioner, kurser, resor och föreläsningar.

Jag har under flera år sett hans kraftfulla arbete med att ändra människors liv och är själv medarrangör och föreläsare i Self Mastery. Boka på: https://boka.se/kid/info

Läs mer på: https://www.kristove.se/

En kraftfull utbildningen där du får skapa förändring i ditt liv utifrån det undermedvetna och dina känslor. Vi arbetar också med medvetenhet i det medvetna sinnet men utgår alltid ifrån det undermedvetna så att vi kan skapa en bestående förändring så att vi mår mycket bättre.  Du får lära dig hur ditt undermedvetna styr dig och hur du kan hantera känslor och tankar och inte fastna i dem - och utifrån den medvetenheten skapa det liv som du vill leva. Du får också lära dig grunder och fördjupning i kvantfysik, hur den kan påverka ditt liv och din vardag.

 

Du får lära dig hur du aktivt kan arbeta med ditt undermedvetna där så många gamla beteenden och känslor sitter som programmeringar som bromsar oss till att leva vårt liv fullt ut.Vi arbetar också på ett djupare plan med energier - hur vi kan påverkas av vår omgivning och hur vi kan göra här för att må ännu bättre. Här får du lära dig bygga din inre styrka, en resiliens men också lära dig om kroppens och hjärnans kemi för att på helt nya sätt att skapa förändringar.

 

Utbildningen baseras på utvalda delar utifrån medvetenhet, coaching, healing, hypnos, kvantfysik, NLP, mindfulness, kost, resiliens och meditation. 

 

Self Mastery består av teoretiska pass mixade med praktiska övningar, prova-på och inlärning av kraftfulla verktyg. Du erbjuds också dagliga meditationer och yoga.

Det du får uppleva är förändring och du får med dig en högre medvetenhet om hur du med den medvetenheten och med praktiska verktyg därifrån kan skapa ett liv som du alltid önskat.

Du erbjuds följande under kursen:

 

 • Du erbjuds bl.a. följande under utbildningen:

 • Få tillgång till och lära dig hantera oerhört kraftfulla men enkla vägar för att hantera och transformera om känslor, sluta tänka, samt hantera och transformera om oönskade tankar och beteenden.

 • Kunskaper i känslornas och tankarnas kemi samt hjärnans och kroppens biologi

 • Hur energier påverkar dig, ditt humör och ditt välmående och hur energier påverkas av och även påverkar din omgivning 

 • Mer kunskap om hur kosten och omgivningen påverkar dina tankar och känslor och hur du själv kan arbeta med detta

 • Stress, prestation och återhämtning - vad säger vetenskapen kring hur detta påverkar oss och lär dig hur du själv bäst kan och vill hantera detta

 • Hur du kan bli arkitekt i ditt egna liv på ett fördjupat plan samt fördjupade kunskaper kring attraktionslagen

 • Kunskaper kring kvantfysik - olika vetenskapliga kvantfysiska principer samt hur dessa påverkar dig i vardagen

 • Hur du kan skapa nya möjligheter och ett nytt liv utifrån bl.a. kvantfysiska principer och olika verktyg från olika områden såsom hypnos,coaching, healing, kvantfysik, NLP, mindfulness, kost, resiliens,medvetenhet och meditation.

 • Få arbeta med enkla men kraftfulla verktyg så du kan lära dig hantera dina tankar, dina känslor, dina energier och ditt välmående

 • Hypnotiska tillstånd - vad kan det vara och kopplingar till hjärnan

 • Få arbeta med kvantfysikens renande 0-punktsfält (Vad är detta? Detta och mycket mer får du bl.a. veta under utbildningen 😊)

selfmastery.jpg
Item name
Last updated
Views
Favorites
Contributors
 • FAQ1 item

  Dec 13, 2019
Meditation by the Sea
bottom of page