top of page

Stresshantering & Fokusträning

i samarbete med

Skärmavbild 2019-12-20 kl. 12.27.45.png
Skärmavbild 2019-12-20 kl. 12.26.12.png

Lucy Bailey and Bounce Forward, UK

www.bounceforward.com

Skärmavbild 2020-02-12 kl. 07.33.59.png
Skärmavbild 2020-02-12 kl. 07.33.36.png
Skärmavbild 2020-02-12 kl. 07.33.45.png

Hur arbetar vi med stresshantering & fokusträning?

Materialet som vi använder är framtaget av Bounce Forward (ett ledande utbildningsföretag i England). De har i mer än 11 år jobbat med och tagit fram ett evidensbaserat material i samarbete med bl.a London School of Economics, Cambridge University och Penn Resilience Programme som utbildat skolor, polis och vårdeprsonal bland annat i fokusträning & stresshantering som enkelt kan översättas med motståndskraft, förmåga att hantera omständigheter, press och stress och att stå stadigt i sin inre styrka "när det blåser omkring en".

Dels når vi ut med detta i privata sessioner med individer och företag men framför allt genom föreläsningar, kurser, workshops och utbildningar. Vi tillhandahåller skräddarsydda program till skolor och företag för att bygga upp organisationen och individerna i organisationen inifrån. Detta görs i samarbete våra associates i England företaget Bounce Forward. För att få veta mer se detta klipp:

Fokusträning och stresshantering kan definieras på många sätt men det som vi brukar använda är "förmågan att stå stadigt och tryggt i sig själv oavsett vad som händer runtomkring och förmågan att kunna hantera allt som händer". Det är med andra ord en förmåga att hantera svårigheter och utmaningar, men vi vill även utöver detta betona att resiliens handlar om så mycket mer.  För oss innebär också att växa i och frodas utifrån utmaningar och svårigheter. Att inte bara överleva utan leva och samtidigt lära och utvecklas.  

Under våra kurser, föreläsningar och utbildningar får du kunskap kring hjärnans kemi och påverkan på dig, kunskap om stresshantering, forskning från positiv psykologi och validerade verktyg kring tankarnas påverkan, känslohantering, att utveckla empati och samspel, mindfulness, att hantera din värderingar och förstå dina beteenden och kunna välja och agera mer gynnsamt för dig själv och din omgivning. 

Vi använder ett evidensbaserat material för individer, skolor , företag och organisationer.

Vad innebär vårt koncept?

Vad innehåller en föreläsning, utbildning eller workshop?

Under våra kurser, föreläsningar och utbildningar får du bland annat kunskap kring hjärnans kemi och hur denna påverkar människors känslor och tankar och vardag. Du får kunskap och forskning kring stresshantering, forskning från positiv psykologi och validerade evidensbaserade verktyg kring detta.

 

Du får vidare kunskap och verktyg kring tankarnas påverkan, stresshantering, känslohantering, att utveckla empati och samspel, mindfulness, att hantera din värderingar och förstå dina beteenden och kunna välja och agera mer gynnsamt för dig själv och din omgivning. 

Vi tillhandahåller skräddarsydda program till skolor och företag för att bygga upp organisationen och individerna i organisationen inifrån.

 

Bounce Forward har under 11 år arbetat med och framgångsrikt utbildat både skolor och företag. Detta genom föreläsningar, kurser, workshops och utbildningar.

 

Vi tillhandahåller evidensbaserade och validerade utbildningar, föreläsningar/workshops och kurser. Vi erbjuder färdiga paket eller skräddarsydda upplägg med bl.a. endagsföreläsningar men också längre utbildningar av personal, ledning, lärare och/eller elever.

 

Målet och tillvägagångssättet som vi arbetar är till för att skapa en kultur och bestående gynnsam miljö som lyfter både resultat och välmående inom organisationen.  

Kontakta oss för färdiga paket eller skräddarsydda upplägg som passar just er. 

Vad ger vår utbildning? 

 - kunskaper om hjärnan 

- forskning stresshantering

- forskning positiv psykologi

- validerade verktyg och strategier att hantera tankar, känslor och stress

- enkel mindfulness

Resilience is the

maintenance of high levels

of positive affect and

well-being in

the face of adversity

Richard Davidson

För familjer och individer

Genom individuella sessioner med barn, ungdomar eller föräldrar eller genom våra workshops och kurser för föräldrar får du lära dig bygga din egna inre styrka och fokus och lära dig hantera stress på olika sätt.

 

Du får också lära dig hur detta och verktygen samt strategierna kan gynna hela familjen inklusive dina barn. Du får bland annat lära dig mer om hur du genom att bygga din egna fokus och att lära dig använda dessa verktyg kan påverka inte bara din vardag, din självkänsla och ditt liv i en positiv riktning utan även dina barns utveckling och självkänsla på ett positivt sätt. 

Children in Yoga Class
bottom of page